TUGAS DAN FUNGSI UP ZIS MASJID AL-MUJAHIDIN

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Lahirnya Undang Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan angin segar bagi dunia perzakatan yang lebih baik. Namun, hal itu juga menuntut semua lembaga pengelola zakat untuk berbenah diri sesuai dengan regulasi yang baru tersebut.

 

Tugas Pokok UP-ZIS Masjid Al-Mujahidin adalah:

 • Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya.
 • Dalam melaksanakan tugasnya, UP-ZIS Masjia Al-Mujahidin bersifat obyektif dan transparan.

Fungsi UP-ZIS Masjid Al-Mujahidin adalah:

 • Penyusunan program kerja.
 • Pengumpulan segala macam zakat infaq shadaqah dari masyarakat.
 • Pendayagunaan zakat infaq shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya.
 • Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat infaq shadaqah .
 • Pembinaan pemanfaatan zakat infaq shadaqah agar lebih produktif dan terarah.
 • Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat infaq shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan UP-ZIS Masjid Al-Mujahidin.
 • Penyelenggaraan kerja sama dengan badan atau lembaga pengelola zakat infaq shadaqah yang lain.
 • Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq shadaqah.
 • Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.